Inner Mongolia, China neessc@163.com

Meet Our Speakers

Fushuan Wen

IEEE Fellow, Zhejiang University, China

Hui Pang

Xi’an University of Technology, China

Liping Chen

Hefei University of Technology, China

Weihao Hu

University of Electronic Science and Technology of China, China

Shunli Wang

Academic Dean, Academician of Russian Academy of Natural Sciences, IET Fellow, Top 2% Worldwide Scientist, Intelligent Energy Storage Research Institute, China

Qian Xiao

Tianjin University, China

Xiangtao Bai

Guolian Automotive Power Battery Research Institute Co. LTD, China

Yujie Wang

University of Science and Technology of China, China

Xiaolong Wu

Shenzhen Science and Technology Innovation Strategic Research and Technology Transfer Promotion Center, China

Hazlie Mokhlis

IEEE Senior Member, Universiti Malaya, Malaysia

Shahrin bin Md. Ayo

Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia